Regulamin

SERDECZNIE WITAMY W HOTELU GIŻYCKO!
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 1. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Recepcja.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Gość, który nie opuści pokoju do godz. 11:00 zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 5. Hotel Giżycko ma obowiązek meldunkowy każdego Gościa.
 6. Podstawą do zameldowania jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godz. 08:00 do godz. 21:00 po uprzednim poinformowaniu Recepcji.
 9. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 07:00.
 10. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu Gościa o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem pokoju.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę w recepcji. Opłata za zgubienie karty wynosi 50,00 zł.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza miejscem wyznaczonym na zewnątrz obiektu (pod groźbą kary finansowej w wysokości 2000 zł każdorazowo oraz uiszczenia opłaty za dobę następną po ostatniej, potrzebną na odświeżenie pokoju.
 13. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 16. Obsługa hotelu posprząta lub wymieni ręczniki w pokoju na Państwa życzenie, wyrażone w formie wywieszki na zewnętrznej stronie drzwi pokoju lub zgłoszone w Recepcji.
 17. Po zakończeniu pobytu Goście zobowiązani są zwrócić pomieszczenie wraz z jego wyposażeniem w stanie niepogorszonym.
 18. W przypadku wcześniejszych rezygnacji z pobytu przez Gościa opłata nie podlega zwrotowi
 19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty mienia jak również samochodu lub innego pojazdu Gościa.
 20. Parking jest przeznaczony tylko dla Gości Hotelu Giżycko. Parking jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy znajdujące się w środku . Nie gwarantujemy miejsc parkingowych.
 21. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju po wyjeździe, będą odesłane na koszt Gościa na wyraźną prośbę . W przypadku braku dyspozycji pozostawione rzeczy przechowywane są przez 1 miesiąc.
 22. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej, w widocznym miejscu przy Recepcji oraz w każdym pokoju Hotelu. Każdy Gość ma możliwość zapoznania się z regulaminem i zgadzając się na wynajęcie pokoju akceptuje warunki regulaminu.